Zonnepark Ampsen

Zonnepark Ampsen-Kwinkweerd is begonnen als een initiatief vanuit Landgoed Ampsen. Dit initiatief vloeit voort uit het idee om een aanvullende inkomstenbron voor duurzame instandhouding van het familielandgoed te creëren én om het landgoed energie neutraal te maken. Tevens wordt bijgedragen aan een klimaatneutraal Lochem. De familie heeft nagedacht over de mogelijkheden voor zon op deze locatie en hebben aangegeven open te staan voor een zonnepark. Inmiddels werken Landgoed Ampsen en Kronos Solar samen aan de ontwikkeling en willen we graag u en omwonenden via deze website betrekken bij dit project.

Momenteel is de aanvraag in behandeling bij de gemeente.