Zonnepark Ampsen

Maart 2021 – Project ingediend bij gemeente

In maart 2021 heeft Kronos Solar het project zonnepark Ampsen bij de gemeente Lochem ingediend.

23 maart 2021 – Goedkeuring College van burgemeester en wethouders

Op 23 maart j.l. heeft het college van burgemeester en wethouders het project zonnepark Ampsen goedgekeurd.

April 2021 – Raadsvergadering VVGB

In april 2021 zal het project zonnepark Ampsen behandeld worden in de Raadsvergadering, waarbij bepaald zal worden of een verklaring van geen bedenking (VVGB) afgegeven zal worden.