Heeft Lochem een zonnepark nodig?

De gemeente heeft de doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst flink te verhogen. Hiermee volgen ze provinciale, nationale en internationale doelstellingen die zijn opgesteld om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De gemeente heeft in haar beleid gekeken naar de mogelijkheden voor het behalen van deze doelstellingen met zon op dak en energie-besparingen. De conclusie is dat deze onvoldoende zijn om de doelstellingen te halen. Daarom moet er ook gebruik worden gemaakt van grootschalige opwek, zoals bijvoorbeeld zonneparken of windmolens. Aan zo’n project zijn strenge eisen verbonden, om te zorgen dat de beperkte open grond in de gemeente zorgvuldig wordt gebruikt.

Geplaatst in .