Wat is het effect op de bodem?

De zonnepanelen staan in een zuid-opstelling zodat niet de gehele bodem door panelen wordt afgedekt. De zonnepanelen staan op afstand van de grond en met voldoende tussenruimte zodat de zon het maaiveld nog steeds kan bereiken.

Terwijl het park in werking is vindt er wildgroei van gewassen plaats, en ontstaan nieuwe ecosystemen van kleine dieren. Op deze manier krijgt de grond tijd om te herstellen van eerdere landbouwactiviteit, wat de vruchtbaarheid ten goede komt.

Voor het zonnepark worden geen giftige materialen gebruikt, waardoor er geen sprake is van bodemvervuiling. De printplaten binnen in de zonnepanelen bevatten kleine hoeveelheden lood. Dit krijgt pas de kans om in de bodem terecht te komen wanneer beschadigde panelen langdurig aan de elementen worden blootgesteld. Doordat de installatie constant op afstand in de gaten wordt gehouden wordt een beschadiging direct opgemerkt. Het paneel zal dan worden vervangen en gerecycled.

Kronos Solar neemt contractueel de verantwoordelijkheid op zich het land na de periode van ingebruikname weer terug te leveren in de staat waarin het verkregen werd.

De effecten op de bodem zijn onderdeel van de vergunningaanvraag, en worden dus getoetst aan gemeentelijke, provinciale en landelijke wet- en regelgeving.

Geplaatst in .