Wie is Kronos Solar?

Kronos Solar komt oorspronkelijk uit Duitsland, waar al jarenlang een sterke markt voor de opwek van zonne-energie bestaat. Kronos Solar realiseert zonneparken op weidegrond, braakliggend land, voormalige industriegebieden, afvalbergen, en andere gronden.

Kronos is één van de snelstgroeiende ontwikkelaars op de markt en actief op 4 continenten, in 9 verschillende landen, waaronder Frankrijk, Engeland, Duitsland en Nederland. Wij hebben internationaal al meer dan 60 zonneparken ontwikkeld, waarvan er in Nederland nu 6 zijn gebouwd. Het komende jaar komen hier nog eens 7 parken bij. In Nederland zijn 17 vergunningen verkregen, met een slagingspercentage van meer dan 90%.

Het succes van Kronos is gebaseerd op een directe verbinding met lokale inwoners en belanghebbenden en een scherpe blik op kwaliteit en kosteneffectiviteit. Als onafhankelijke ontwikkelaar is Kronos Solar in staat de meest geschikte locaties, technologieën en partners te combineren om zo verantwoorde, duurzame zonne-energie projecten te kunnen realiseren.

Vanwege de complexiteit van de projecten kiest Kronos Solar ervoor om van A tot Z betrokken te zijn en daarbij veel aandacht te besteden aan samenwerking met lokale partijen en een duurzame landschappelijke inpassing zodat ook meerwaarde voor de omgeving ontstaat.

Meer informatie kunt u vinden op de website.

Een zonnepark, wat is dat eigenlijk?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variëren van 1 tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een “tafel” (stellage) en worden vaak op het zuiden georiënteerd, vanwege de hoogste zon opbrengst en beste resultaten voor bodem en ecologie. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt doorgestuurd naar een klantstation. Dit station wordt door de netbeheerder gekoppeld aan de dichtstbijzijnde aansluiting op het elektriciteitsnet.

Wat gebeurt er met de bestemming van de grond?

In geval van ontwikkeling tot zonnepark wordt door de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning verleend als afwijking op het geldende bestemmingsplan. Deze omgevingsvergunning wordt meestal verleend voor een periode van 25 jaar. De bestemming wordt dus niet gewijzigd, maar er wordt tijdelijk van afgeweken. Wanneer na het verlopen van deze vergunning het perceel ontmanteld wordt geldt op het stuk grond weer de oorspronkelijke bestemming. De procedure voor de aanvraag van de vergunning alsmede de ontmanteling van het stuk grond zijn taken die Kronos Solar op zich neemt.

Reflecteert een zonnepark?

Zonnepanelen zijn ontworpen met een speciale coating die zorgt dat zonnestralen zo veel mogelijk worden geabsorbeerd. Dit betekent dat reflectie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Reflectie is bij zonnepanelen ook ongewenst, omdat het de opwek van energie vermindert.

In een vergelijkend onderzoek naar veelvoorkomende reflectieve oppervlakten is daarom ook te zien dat zonnepanelen minder licht reflecteren dan bijvoorbeeld staal, standaard glas, of plastic. De reflectie van een zonnepaneel is vergelijkbaar met dat van glad water.

Het gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Wat is het effect op de bodem?

De zonnepanelen staan in een zuid-opstelling zodat niet de gehele bodem door panelen wordt afgedekt. De zonnepanelen staan op afstand van de grond en met voldoende tussenruimte zodat de zon het maaiveld nog steeds kan bereiken.

Terwijl het park in werking is vindt er wildgroei van gewassen plaats, en ontstaan nieuwe ecosystemen van kleine dieren. Op deze manier krijgt de grond tijd om te herstellen van eerdere landbouwactiviteit, wat de vruchtbaarheid ten goede komt.

Voor het zonnepark worden geen giftige materialen gebruikt, waardoor er geen sprake is van bodemvervuiling. De printplaten binnen in de zonnepanelen bevatten kleine hoeveelheden lood. Dit krijgt pas de kans om in de bodem terecht te komen wanneer beschadigde panelen langdurig aan de elementen worden blootgesteld. Doordat de installatie constant op afstand in de gaten wordt gehouden wordt een beschadiging direct opgemerkt. Het paneel zal dan worden vervangen en gerecycled.

Kronos Solar neemt contractueel de verantwoordelijkheid op zich het land na de periode van ingebruikname weer terug te leveren in de staat waarin het verkregen werd.

De effecten op de bodem zijn onderdeel van de vergunningaanvraag, en worden dus getoetst aan gemeentelijke, provinciale en landelijke wet- en regelgeving.

Wat is het effect op ons landschap en uitzicht?

De meeste mensen willen liever niet op zonnepanelen uitkijken. Wij gaan daarom meestal op zoek naar locaties met zo min mogelijk direct omwonenden. Op een afstand van zo’n 300m is een zonnepark al steeds moeilijker aan de horizon te onderscheiden.

Om het zonnepark nog beter in het landschap in te passen plaatsen wij gevarieerde, streekeigen beplanting rondom het park die de panelen uit het zicht laat.  De inpassing van het zonnepark in het landschap gebeurt volgens gemeentelijke en provinciale voorschriften en in samenwerking met landschapsarchitecten. Ook kunnen vogelhuisjes geplaatst worden op de transformatorhuisjes en andere structurele elementen in het park. Er is ruimte voor het plaatsen van bijenkasten, en/of het laten grazen van schapen. Er zijn mogelijkheden voor de toevoeging van recreatieve elementen zoals bankjes of speelplaatsen. Het uiteindelijk doel is om het zonnepark samen met de omwonenden te ontwerpen, om zoveel mogelijk aan ieders wensen te voldoen.

Zonder zonnepark
Afgeschermd zonnepark

Kunnen er geen zonnepanelen op daken worden geplaatst?

Zon op dak wordt actief gestimuleerd via subsidies en campagnes, maar levert lang niet genoeg energie op om de doelstellingen te halen. Dit heeft met een aantal zaken te maken:

  • Niet ieder dak is geschikt (niet stevig genoeg, niet op het zuiden);
  • Particuliere woningbezitters kunnen niet worden verplicht zonnepanelen te plaatsen op hun dak, en beslissen dus zelf of en wanneer ze dit doen;
  • De overheid heeft beperkte mogelijkheden om sociale huurwoningen of bedrijvenpanden te verplichten om zonnepanelen te plaatsen;
  • Zelfs wanneer alle daken in de gemeente vol zouden worden gelegd met zonnepanelen zou dit niet voldoende energie opwekken, omdat het energieverbruik te hoog is

De berekeningen voor de hoeveelheid beschikbaar dakoppervlak, de benodigde energieopwek voor het behalen van energieneutraliteit en hoe uw gemeente hier verder aan werkt zijn meestal terug te vinden in het gemeentelijk beleid voor duurzaamheid.

Energieneutraliteit houdt in dat alle energie die binnen Nederland gebruikt wordt, ook duurzaam wordt opgewekt. Willen we gezamenlijk deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Dat betekent windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken en zonnepanelen op velden.  

Hoe wordt een locatie beoordeeld?

De beoogde locatie wordt door een locatiescan getoetst. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de afstand tot woningen, grondeigenschappen, formaat, nabijheid van een netaansluiting en het huidige gebruik van het perceel. Uiteindelijk zijn de medewerking van de grondeigenaar en de gemeente doorslaggevend.